spacer progres  
spacer
Identifikace projektu
O projektu
Realizované aktivity
Cílová skupina
Cílová skupina
Fotodokumentace
Kontaktní místa
 
spacer

Cílová skupina

Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané


• uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR déle než 1 rok;
• uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na ÚP ČR dosáhla v posledních 2 letech souhrnné délky 12 měsíců.

Celkem bude v projektu podpořeno 20 osob ve dvou bězích (tzn. 1 běh = 10 osob), které rovněž projdou rekvalifikačním kurzem. V rámci projektu bude pro minimálně 18 úspěšných absolventů kurzů zprostředkováno zaměstnání (v délce 6 měsíců s podporou mzdových příspěvků pro zaměstnavatele).

 

 

 
  Publicita